Новый год в Китае

Kак празднуют Новый год в Kитае? 2023 год Китайцы будут праздновать 22 января. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. Какие существуют традиции встречи […]

Read More Новый год в Китае

Жизненные ценности

Так, я хочу с вами поговорить о жизненных ценностях, во первых мы должны понимать что у каждого человека свое индивидуальное представление о ценностях и я расскажу вам что многие считают важным в жизни. Некоторые считают что это деньги, некоторые считают, что семья. А я ценю то что у меня есть и не жалуюсь ведь у […]

Read More Жизненные ценности

Շաղկապներ

Գործնական աշխատանք1.Գտնե՛լ շաղկապները և խմբավորե՛լ (համադասական ևստորադասական)։Եթե-, իսկույն, այնտեղ, բայց, և, մյուս, բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, բացի, քանի որ։ ստորադասական-եթե, թեև, բացի համադասական-բայց, և, որովհետև, որպեսզի, նաև, քանի որ 2. Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով եթե,որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ, և շաղկապները։ Ես այսօր կհանձնեմ քննություն մաթեմատիկայից եթե ես չկարողանամ հանձնեմ ես կմնամ վերաքննության […]

Read More Շաղկապներ

Թթուներ

Սահմանում Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից(որոնք կարող են տեղակալվել մետաղի ատոմներով) և թթվային մնացորդից: Բանաձև Անվանում թթվային մնացորդի անուն H1F1 ֆտորաջրածական թթու F— Ֆտորիդ H+1Cl-1 Քլորաջրածնական թթու Cl քլորիդ HBr Բրոմաջրածնական թթու Br բրոմիդ Hl Յոդաջրածնական թթու l — յոդիտ H2S Ծծմբաջրածնական գազ S2- Սուլֆիդ HS—Հիդրոսուլֆատ H(+1)N(-1)O2 Ազոտային թթու […]

Read More Թթուներ

18.Հավասարումների համակարգի գաղափարը

271. ա) x+y=3 (2;1) 2+1=3 Լուծում է բ) 2x+y=1 (2;1) 4+1=/1 Լուծում չէ գ) 3x+2y=7 (2;1) 6+2=/7 Լուծում չէ դ) x2+y2=3 (2;1) 4+1=/3 Լուծում չէ ե) x2+y2=5 (2;1) 4+1=5 Լուծում է զ) xy-x=1 (2;1) 2-2=/1 Լուծում չէ 272 ա) x+y=5 2+3=5 (2;3) բ) 3x+y=5 3+2=5(1;2) գ) 2x-3y=1 -2+3=1(-1;-1) դ) x2+y2=9 9+0=9 (3;0) ե) x2+2xy+y2=25 (x+y)2=25 […]

Read More 18.Հավասարումների համակարգի գաղափարը

Նիկոլայ Կուն

Այսօր մենք կխոսենք Նիկոլայ Կունի մասին:Նիկոլայ կունը գրող է և ունի մի քանի գիրք, ամենա լավ գիրքը գրել է գիրք հին Հունական առասպելների մասին և ես հիմա ձեզ կպատմեմ Նիկոլայի առասպելներից մեկի մասին:Նրա աշխատանքը դիմացավ մի քանի վերաթողարկումների և անվանափոխությունների, քննադատության և նույնիսկ վրդովմունքի ենթարկվեց Օլիմպոսի մերկ աստվածների պատկերների պատճառով: Սակայն բոլոր մեղադրանքները բոլորովին անհիմն […]

Read More Նիկոլայ Կուն

Притчи

Мечта.(Мне очень понравилась данная притча вроде говорится о банальных вещах но это меня сильно ранило советую прочитать) Управляя самолётом на одном из маршрутов, пилот обратился к своему другу-напарнику:— Взгляни вниз на это прекрасное озеро. Я родился неподалёку от него, вон там моя деревня.Он указал на маленькую деревушку, которая, точно на насесте, расположилась на холмах неподалёку […]

Read More Притчи

Մակբայ

Գործնական աշխատանք 1. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ մակբայը։1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ3. եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ5. ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես6. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր7. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ8. ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ9. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր10. ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի2. Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, […]

Read More Մակբայ

LEbanon VS Armenia

Liebanon-ի աշխարագրական դիրքը: Armenia-ի աշխարագրական դիրքը Աշխարագրական դիրքի համեմատություն Lebanon Կպած է Միջերկրական ծովին։(և դա երկրին տալիս է նեֆտ և գազ) Armenia Կպած չէ ոչ մի ծովի:(Չունի շատ նեֆտ և գազ) Չունի լավ հարաբարություններ հարևան երկրների հետ: Բնակչություն և Աճ Lebanon Բնակչություն:6,825,445(2020թ.) Տարեկան փոփոխություն:-0.44% (հետևաբար տարեկան կորուստ 30000մարդ ամեն տարի ) Խտություն:667Կմ2 Միգրանտները:-30000 Միջին տարիքը:30 […]

Read More LEbanon VS Armenia

Проблемы самооценки.

Մի անգամ ես մեր տանը գտա գիրք”7 шагов к стабильной самооценке”, որը գրել էր Բորիս Լիտվակը։Այդ գիրքը ես կարդացի գրեթե մինչև վերջ, և հիմա ձեզ կպատմեմ, թե ինչ հասկացա։Կա մարդկանց երկու տեսակ՝ կան մարդիք ում մոտ կայուն ինքնագնահտական է, իսկ կան մարդիք ում մոտ չկայուն ինքնագնահատական է։Եկեք բերեմ օրինակ ոչ կայուն ինքնագնահատական ունեցող մարդու մասին […]

Read More Проблемы самооценки.